PHLmotorparts Proshop

สปริงโหลด HR

สปริงโหลด H&R

 
สปริงโหลด H&R
สปริงมีหน้าที่รับน้ำหนักรถและซับแรงกระแทกที่จะส่งมาถึงห้องโดยสารรถยนต์ สปริงเดิมส่วนใหญ่จะนิ่มทำให้ช่วงล่างรถยนต์มีระยะยุบตัวเยอะเมื่อรถแล่นเข้าโค้ง ช่วงล่างยุบตัวเยอะจะทำให้ผู้ขับขี่จะรู้สึกขาดความมั่นใจในการควบคุมรถการเพิ่มสมรรถนะการบังคับควบคุมรถจึงต้องสปริงที่แข็งมากกว่าเดิมเพื่อลดอาการยุบของตัวรถให้น้อยลง จึงมีสปริงแต่งหลายยี่ห้อเกิดขึ้น สปริงโหลด H&R made in Germany 100% เป็นสปริงที่แบบโปรเกรสซีฟ ที่มีค่าk อยู่ในช่วงที่โช้คอัพเดิมๆ สามารถรองรับได้ การทำงานของสปริงแบบนี้ คือ เมื่อสปริงยุบตัวน้อย รถจะนุ่มนวลใกล้เคียงกับรถที่ใช้สปริงเดิม แต่เมื่อช่วงล่างยุบตัวเยอะสปริงจะแข็งมากขึ้น จึงทำให้รถทรงตัวได้ดีขึ้นกว่าสปริงเดิมๆที่ติดมากับรถ แต่อย่างไรก็ตามควรเลือกสปริงโหลดให้มีค่า k ที่เหมาะสมกับ โช้คอัพด้วย เพื่อที่จะเลี่ยงอาการสปริงดีดแรงจนโช้คอัพไม่สามารถหยุดสปริงไว้ได้ครับ

สปริงมีหน้าที่รับน้ำหนักรถและซับแรงกระแทกที่จะส่งมาถึงห้องโดยสารรถยนต์ สปริงเดิมส่วนใหญ่จะนิ่มทำให้ช่วงล่างรถยนต์มีระยะยุบตัวเยอะเมื่อรถแล่นเข้าโค้ง ช่วงล่างยุบตัวเยอะจะทำให้ผู้ขับขี่จะรู้สึกขาดความมั่นใจในการควบคุมรถการเพิ่มสมรรถนะการบังคับควบคุมรถจึงต้องสปริงที่แข็งมากกว่าเดิมเพื่อลดอาการยุบของตัวรถให้น้อยลง จึงมีสปริงแต่งหลายยี่ห้อเกิดขึ้น สปริงโหลด H&R made in Germany 100% เป็นสปริงที่แบบโปรเกรสซีฟ ที่มีค่าk อยู่ในช่วงที่โช้คอัพเดิมๆ สามารถรองรับได้ การทำงานของสปริงแบบนี้ คือ เมื่อสปริงยุบตัวน้อย รถจะนุ่มนวลใกล้เคียงกับรถที่ใช้สปริงเดิม แต่เมื่อช่วงล่างยุบตัวเยอะสปริงจะแข็งมากขึ้น จึงทำให้รถทรงตัวได้ดีขึ้นกว่าสปริงเดิมๆที่ติดมากับรถ แต่อย่างไรก็ตามควรเลือกสปริงโหลดให้มีค่า k ที่เหมาะสมกับ โช้คอัพด้วย เพื่อที่จะเลี่ยงอาการสปริงดีดแรงจนโช้คอัพไม่สามารถหยุดสปริงไว้ได้ครับ

แสดง 1-12 จาก 184 รายการ